این مطلب ۲۸۹۲ بار خوانده شده

اعتلاي روابط عمومي؛ از شعار تا واقعيت

نسخه مناسب چاپ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع) به نقل از پايگاه اينترنتي بسيج، ارتباطات شرط ‏بقاء و تكامل انسان و كليه سازمان ها و نهادهايي است كه توسط آن به وجود آمده اند. انسان از زماني كه درك كرد مي تواند با ‏برقراري ارتباط بين خود، طبيعت و همنوعانش به زندگي بهتري دست پيدا كند گام در وادي توسعه و پيشرفت گذاشت و روز به ‏روز اشكال مختلف ارتباط پيچيده تر و فني تر شد و از آنجايي كه نوع ارتباط انسان مختص اوست و ويژگي ها و پيچيدگي هاي ‏آن نيز اختصصاص به نوع انسان دارد، از اهميت خاصي برخوردار است
براي اولين بار اتحاديه جهاني ارتباطات روزي را تحت عنوان "روز ارتباطات" نامگذاري كرد و در سال ۲۰۰۵ ميلادي نام اين روز ‏به روز "جامعه اطلاعاتي و ارتباطات" تغيير كرد. در ايران نيز روز ۲۷ ارديبهشت ماه از سال ۱۳۸۶ به نام روز "ارتباطات و روابط ‏عمومي" نامگذاري شد‎.‎
اختصصاص روزي با نام هاي "جامعه اطلاعاتي"، "ارتباطات" و "ارتباطات و روابط عمومي" انگيزه اي شد تا كشور هاي مختلف ‏روزها، هفته ها، ماه ها و سال هايي را به نام روابط عمومي نامگذاري و به مناسبت آنها مراسم ويژه اي را برگزار كنند‎.‎
هوشنگ عباس زاده: عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
‎• ‎ارتباط، شرط حيات است‎.‎
نامگذاري روزي به نام "ارتباطات و روابط عمومي" را بايد به فال نيك گرفت. اما اي كاش به محتواي كار اهميت بيشتري داده ‏بوديم. در حال حاضر فعاليت هاي مرتبط با اين روز حالت نمايشي و ظاهري پيدا كرده است و عمق لازم را ندارد. از سوي ديگر ‏هنوز اين روز نتوانسته است مسووليت هاي سنگين مديران و دست اندركاران روابط عمومي را آن گونه كه شايسته است به آنان ‏يادآور شود و متاسفانه اكنون و پس از ۶۰ سال هنوز روابط عمومي، دوران نو باوگي خود را طي مي كند و هنوز نشان، جايگاه، ‏منزلت و فضاي مناسب خود را پيدا نكرده است. روابط عمومي در بسياري از سازمان ها علي الخصوص سازمان هاي دولتي هنوز ‏هم كاركردي تشريفاتي و خدماتي دارد البته من به آينده خوشبين هستم و انجام فعاليت هايي مانند برگزاري جشنواره ها و ‏كنفرانس ها مي تواند بسيار راهگشا باشد. اگر روابط عمومي را مغز متفكر سازمان مي دانيم بايد در عمل هم علت آن جايگاه و ‏ارزش قايل باشيم‎.‎
به نظر بنده نامگذاري اين روز، تاثيرات مثبتي داشته است ولي هنوز جاي كار فراواني وجود دارد و بايد با بهره گيري از اين زمينه ‏مناسب گام هاي عملي بيشتري براي اعتلاي روابط عمومي ايران برداشته شود‎.‎
از ياد نبريم كه ارتباط شرط حيات است و متاسفانه روابط عمومي ها ارتباط لازم را با مخاطبان خود ندارند و زمان ارزشمند آنها با ‏فعاليت هاي پيش پا افتاده اي مانند پوستر چسباني و ديگر كارهاي خدماتي به بهاي اندك به هدر مي رود و همين وضعيت از ‏سويي ديگر، باعث مي شود كه مزلت و شان روابط عمومي ها پايين بيايد و ارزش آنها در نگاه مديران و مخاطبان از ميان برود. در ‏همين ارتباط مديران روابط عمومي نيز بايد بكوشند تا تسلط و آگاهي بر حوزه كاري خود حرفي براي گفتن داشته باشند و با ‏ارزيابي از افكار عمومي در درون و برون سازمان خود، راهكارهاي لازم را پيدا و به مديران ارشد خود ارايه دهند تا بتوانند نقش ‏راهبردي و استراتژيك خود را ايفا كنند‎.‎
دكتر علي اكبر جلالي "پدر فناوري اطلاعات ايران و برگزيده جايزه بين المللي سال ۱۳۸۸ روابط عمومي
نامگذاري روزي به نام " ارتباطات و روابط عمومي" تاثيرات مثبتي براي روابط عمومي ايران داشته است‎.‎
ارتباطات از ديرباز به عنوان يك ابزار واسط توسعه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كاربرد زيادي داشته است و به همين ‏دليل امروز پس از گذر زمان، با آمدن فن آوري هاي جديد ارتباطي، جايگاه برتر خود را به خوبي نشان مي دهد‎.‎
اتحاديه جهاني ارتباطات‎(ITU) ‎سهم بزرگي در اين همگرايي داشته و براي به وجود آوردن فضايي بهتر در بحث معرفي و اهميت ‏نقش ارتباطات در زندگي بشر، روزي را تحت عنوان روز ارتباطات در جهان نامگذاري كرد. اما پس از اين كه اينترنت در صحنه ‏زندگي بشر وارد شد و ابزاري براي همگرايي بيشتر جوامع پا به ميدان نهاد،؛ اجلاس جهاني به سمت جامعه اطلاعاتي با همكاري ‏نهادهاي مختلف بين المللي با محوريت اتحاديه جهاني ارتباطات در ژنو برگزار شد و در سال ۲۰۰۵ اجلاس ديگري در سطح ‏تمامي كشورهاي جهان، مشاركت شركت هاي بخش دولتي و خصوصي و‎ (NGO) ‎ها يا همان سازمان هاي غير دولتي تشكيل ‏شد كه در اين اجلاس نزديك به ۲۰ هزار نفر گرد هم آمدند و پس از مشاوره، همفكري، دستور كار جهان در توسعه كاربردهاي ‏فن آوري اطلاعات تحت عنوان "جامعه اطلاعاتي" شكل گرفت و از آن سال به بعد اين روز به نام روز "جامعه اطلاعاتي و ‏ارتباطات" تغيير كرد‎.‎
توجه به اينكه در ايران آگاهي لازم در شناخت جامعه اطلاعاتي كمتر بود اين روز به نام روز "ارتباطات و روابط عمومي" نامگذاري ‏شد. پاسخ اين سوال كه نامگذاري اين روز تا چه اندازه در توسعه روابط عمومي و معرفي آن تاثير داشته است روشن است و ما ‏تاثيرات مثبت آنرا به عينه ديده ايم. كما اينكه تشكل ها غير دولتي روابط عمومي مانند انجمن متخصصان روابط عمومي و ‏موسسه كارگزار روابط عمومي و ساير نهادهاي غير دولتي و دولتي فضاي جديدي را در شناخت و معرفي روابط عمومي گشوده ‏اند. در واقع زمينه اين شناخت در بستر روز" ارتباطات و روابط عمومي" شكل گرفته است‎.‎
بنابراين مي توان از اين فرصت براي معرفي روابط عمومي نوين (كه به نام روابط عمومي الكترونيكي و روابط عمومي ۲ ) خوانده ‏مي شود بهره بيشتري برد. نهايتا اينكه با وجود تمامي تلاش هاي انجام گرفته زحماتي كه به طور پيوسته در دو دهه گذشته ‏صورت گرفته است، هنوز با روابط عمومي متناسب با مقتضيات درستي از موقعيت جديد روابط عمومي ندارند و بهاي لازم را به ‏اين نهادي كه مي تواند در ارتقاء سازماني، نقش بزرگي داشته باشد ندارد‎.‎
به همين دليل هنوز بايد تلاش هاي زيادي از طريق برگزاري همايش ها، سمينارها، سخنراني ها، برگزاري كارگاه ها و انتشار ‏كتاب در اين حوزه صورت گيرد و به خصوص با توسعه شبكه هاي اجتماعي فرصت هاي جديدي براي روابط عمومي به وجود ‏آمده است كه اگر اين فرصت ها درك و استفاده شود، مي تواند كمك بزرگي در خصوصي برآورده شدن اهداف سازماني از طريق ‏روابط عمومي ها باشد‎.‎
‎ ‎جواد قاسمي: عضو هيئت مديره انجمن روابط عمومي ايران
روابط عمومي هنر ارتباط و فن مردمداري است
روز ارتباطات و روابط عمومي فرصت ارزشمند و مغتنمي براي بيان ارزش ها، حساسيت ها و منزلت روابط عمومي است تا با بيان ‏آنها تاثيرگذاري و اهميت اين نهاد را براي اعضاي جامعه تبيين نماييم. در حقيقت اين روز بستري است تا بتوانيم روابط عمومي را ‏به عنوان نمادي براي توسعه و پيشرفت به مخاطبانمان معرفي نماييم‎.‎
بنده براي موثر و تبيين جايگاه كاركرد و عملكرد روابط عمومي به مخاطبان عام و عموم مردم تاكيد خاص دارم، چون معتقدم، ‏عموم مردم هم بايد شناخت صحيح و درستي از اين هنر و فن داشته باشند تا كارگزاران روابط عمومي بتوانند در تعاملي دو سويه ‏با آنها وظايف و اهداف مشترك بين سازمان و مخاطبان خود را به خوبي به انجام و سر انجام برسانند. مديران روابط عمومي بايد ‏علاوه بر شناخت صحيح از حوزه عملكرد و فعاليت خود و مخاطبان مربوطه، از صداقت و درستكاري و امانتداري بالايي برخوردار ‏باشند تا بتوانند با بهره گيري از فن آوري هاي جديد و با شفاف سازي و ارايه اطلاعات درست، مردم و مخاطبان خود را در ‏سرنوشت اجتماعي خود كه لازمه حيات اجتماعي آنان است شريك نمايند‎.‎
روابط عمومي ها بايد با بهره گيري از اين زمينه مناسب، فضاي هم افزايي و تعامل را فراهم آورند تا سازمان ها بتوانند به اهداف ‏والاي خودشان دست يابند. بايد با تبليغات و اطلاع رساني صحيح و به موقع، زمينه ارايه شفاف اطلاعات مورد نياز مخاطبان را ‏فراهم آورند و از منظري ديگر با بهره گيري از رسانه هاي جمعي و صاحبنظران زمينه پرسشگري از سازمان ها را مهيا كنند و حق ‏پرسشگري را براي مخاطبان قائل شوند. از زمانه اي كه از آن به عنوان عصر دانش و اطلاعات ياد مي شود بايد به اقناع مخاطبان ‏توجه بيشتري شود و روابط عمومي هاي اصل سنجش علمي و دريافت مستمرد باز خورد مخاطبان را در دستور كار دايمي ‏فعاليت هاي ارتباطي خود قرار دهند. مديران و دست اندركاران روابط عمومي بايد شرايطي را فراهم آورند تا مردم و مخاطبان ‏بتوانند آنها را نقد كنند و اين نقدها مبناي كار ارتباطي و تعاملي آنان قرار گيرد‎.‎
مولا اميرالمومنين علي (ع) درباره احترام به آراي عمومي، استحكام ارتباطات و گشاده رويي با مردم فرازهاي زيبايي دارند و مي ‏فرمايند: "كارهايتان را برتر از آنچه هست جلوه ندهيد". "گشاده رويي و بردباري به استحكام ارتباطات كمك مي كند". " ‏مسووليت كاري را كه در آن تخصص نداريد به عهده نگيريد". " به آراي عمومي احترام بگذاريد و مردم مدار باشيد". همه موارد ‏فوق و فرمايشاتي از اين گونه مي تواند مبناي عمل روابط عمومي باشد
در ارتباط با اثرات نامگذاري روز"ارتباطات و روابط عمومي" هم بايد بگويم كه حق مطلب آن گونه كه شايسته روابط عمومي است ‏ادا نشده است و به نظر مي رسد اگر در اين روز با برگزاري نشست هايي با مديران، كارشناسان و علاقه مندان اين حوزه، وظايف، ‏اهداف و كاركردهايي روابط عمومي بيشتر تبين شود و با برگزاري سمينارها، همايش ها و كارگاه هاي آموزشي فضاي گفتگو و ‏تبادل نظر فراهم آيد اثرات بيشتري را شاهد خواهيم بود و قدرداني از پيشكسوتان چنان چه با همياري و اطلاع رساني رسانه هاي ‏جمعي و مراكز اطلاع رساني همراه باشد اين روزها زيبا تر و مفيد تر خواهد كرد‎.‎
روابط عمومي، همچنان مسوول است!؟
مهدي باقريان عضو هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومي با بيان اين مطلب كه تاثير حرفه
روابط عمومي در ايجاد اعتماد و مسووليت اجتماعي و تصويرسازي و فراهم كردن. محيطي براي مشاركت تعيين كننده مردم در ‏اداره امور غير قابل انكار است، مي گويد: اما متاسفانه هنوز عده زيادي از ما گمان مي كنيم روابط عمومي ها صرفا مسوول توجيه ‏كردن و دادن يك چهره مطلوب به يك سازمان و يا شركت هستند‎.‎
به نظر مي رسد روابط عمومي ها اگر رمز و راز ماندگاري خود را به درستي بيايند و با تفكر در مقدمه فوق دريابند كه روابط ‏عمومي مسوول پايه گذاري جريان هاي اخلاقي براي انجام كار درست و موثر در يك سازمان، شركت و نهاد است و بايد با ‏مشاركت و ارايه مشاوره به مديريت و در انجام خدمت واقعي مورد نظر مخاطب ياري كنند به مسووليت حرفه اي و اخلاقي خود ‏عمل خواهند كرد و نيازي به توجيه كردن و دادن چهره مطلوب به يك عملكرد و خروجي نامطلوب نخواهند بود و به نظر مي ‏رسد اساسا شاه كليد موفقيت روابط عمومي ها هم در همين موضوع باشد كه آن ها مسوول دفاع از عملكرد صحيح مديريت ‏سازمان و نهاد خود و پشتيباني از
خواسته هاي منطقي و بر حق مشتريان هستند و هرگاه كه قدم از محدوده اين مسووليت فراتر گذارند مقبوليت و مشروعيت خود ‏را از دست خواهند داد‎.‎
باقريان پيرامون نامگذاري روزي به نام " ارتباطات و روابط عمومي"، مي افزايد: نامگذاري روزي به نام " ارتباطات و روابط ‏عمومي" مي تواند اين واقعيت را به ما گوشزد كند كه روابط عمومي همچنان مسوول است و اگر به اندازه يك روز هم شده باشد ‏بايد در معرض قضاوت مسوولان، كارشناسان و مخاطبان قرار گيرد و با دفاع از عملكرد يك ساله خود، به تثبيت شان و جايگاه ‏واقعي خود عمل كند‎.‎
وي گفت: تداوم اثر گذاري و اهميت اين روز نيز در همين نكته نهفته است كه روابط عمومي ها نسبت به مسووليت هاي اجتماعي ‏خود بازنگري مجددي داشته باشند و از سويي ديگر نيز با بهره گيري از همين فرصت كوتاه مطالبات و خواسته هاي منطقي و ‏اساسي خود را مطرح نمايند تا مسوولان و مديران حوزه هاي مختلف با پاسخ به اين نيازها، روابط عمومي ها را در گام برداشتن ‏براي تحقق اهداف سازماني با محوريت مخاطبان ياري كنند‎.‎
قربانعلي تنگشير: كارشناس ارشد و مديريت ارتباطات و روابط عمومي
اگر به فردا نينديشيم در ديروز خواهيم ماند‎.‎
نامگذاري روزي به نام "روز ارتباطات و روابط عمومي" يادآور اين نكته است كه روابط عمومي اهميت دارد و اين اهميت در گرو هر ‏چه حرفه اي تر شدن اين هنر و علم است. چه خوب است كه در اين روز به بحث آموزش هاي حرفه اي دست اندركاران و مديران ‏و كارشناسان حوزه روابط عمومي توجه بيشتري شود‎.‎
در هر صورت تا زماني كه آموزش هاي حرفه اي به دست اندركاران اين حوزه پر تلاطم و حساس ارايه نشود آنها بيشتر بر محور ‏تشريفات و كارهاي اجرايي حركت خواهند كرد و تا زماني كه براي قدم گذشتن به فردا گام برنداريم در ديروز گام خواهيم زد.‏

انتهاي پيام/

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.